YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  _______ some German and British management styles are similar, there are many differences between them.

  • A. In spite
  • B. In spite of
  • C. Despite the fact that
  • D. Despite

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1748

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF