RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  _______ some German and British management styles are similar, there are many differences between them.

  • A. In spite
  • B. In spite of
  • C. Despite the fact that
  • D. Despite

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>