ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Despite the increase in their salaries, 60 per cent of Japanese workers still spend Saturday at work.

  • A. In spite of their salaries are increased
  • B. Although they has got the increase in their salaries
  • C. As their salaries have been increased salaries
  • D. Even though their increasing salary salaries

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1742

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON