YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Although sales fell sharply last month, we are on target for the year.

  • A. Even though felling sharply in sales last month
  • B. In spite of there was a sharp fall in sales last month  
  • C. Despite the sharp fall in sales last month
  • D. Even if falling sharply in sales last month.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1739

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF