AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Although sales fell sharply last month, we are on target for the year.

  • A. Even though felling sharply in sales last month
  • B. In spite of there was a sharp fall in sales last month  
  • C. Despite the sharp fall in sales last month
  • D. Even if falling sharply in sales last month.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>