YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức. Cho 0,6 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được hỗn hợp Z gồm hai muối khan. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 110 gam CO2, 53 gam Na2CO3 và m gam H2O. Giá trị của m là

  • A. 34,20
  • B. 30,60
  • C. 16,20
  • D. 23,40
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Bảo toàn nguyên tố Natri: \({n_{NaOH}} = 2{n_{N{a_2}C{O_3}}} = 1 \Rightarrow {n_{NaOH}}:{n_X} = 1,67\) 

   X chứa este của phenol. Đặt \({n_{este}}\) của ancol = x; \({n_{este}}\) của phenol \(= y \Rightarrow {n_X} = x + y = 0,6\) mol.

  \({n_{NaOH}} = x + 2y = 1\) mol. Giải hệ có: x = 0,2 mol; y = 0,4 mol.

  Do Z chỉ chứa 2 muối ⇒ Z gồm muối của axit cacboxylic và muối của phenol.

  Đặt số C của muối của axit và phenol lần lượt là a và b (a ≥ 1; b ≥ 6).

  \(\Rightarrow 0,6a + 0,4b = 2,5 + 0,5\). Giải phương trình nghiệm nguyên có a = 1, b = 6.

  => Z gồm 0,6 mol HCOONa và 0,4 mol C6H5ONa

  \(m = \left( {0,6 + 0,4 \times 5} \right) \div 2 \times 18 = 23,4\) (g).

  VDOC

Mã câu hỏi: 25563

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)