• Câu hỏi:

  Cho 36,1 gam hợp chất hữu cơ X (có công thức hóa học C6H9O4Cl) tác dụng với dung dịch NaOH dư khi đun nóng nhẹ sau phản ứng hoàn toàn thu được các sản phẩm gồm: 0,4 mol muối Y; 0,2 mol C2H5OH và x mol NaCl. số nhóm -CH2- trong một phân tử X bằng

  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \({n_X} = 0,2\) mol ⇒ 1 phân tử X sinh ra 2 phân tử Y và 1 phân tử C2H5OH.

  => X là Cl-CH2-COO-CH2-COOCH2-CH3 ⇒ X chứa 3 nhóm –CH2–.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC