YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A. Xenlulozo thuộc loại đisaccarit.
  • B. Trùng ngưng vinyl doma thu được poli(vinyl clorua)
  • C. Amino axit thuộc loại hợp chất hữu cơ đa chức
  • D. Thủy phân hoàn toàn chất béo luôn thu được glixerol.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 25547

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA