YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO, C2H2 và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau một thời gian thu đuợc hỗn hợp Y (gồm khí và hơi). Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ 0,25 mol O2, sinh ra 0,15 mol CO2 và 4,50 gam H2O. Phần trăm khối luợng của C2H2 trong X là

  • A. 20,00%.
  • B. 48,39%.
  • C. 50,32%.
  • D. 41,94%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đốt X cũng như đốt Y. Đặt \({n_{HCHO}} = x;{n_{{C_2}{H_2}}} = y;{n_{{H_2}}} = z\).

  \({n_{{O_2}}} = 0,25 = x + 2,5y + 0,5z;{n_{C{O_2}}} = 0,15 = x + 2y;{n_{{H_2}O}} = 0,25 = x + y + z\).

  Giải hệ có: \(x = y = 0,05;z = 0,15\). Bảo toàn khối lượng: \({m_X} = 3,1\) (g).

  \( \Rightarrow \% {m_{{C_2}{H_2}}} = 0,05 \times 26 \div 3,1 \times 100\%  = 41,94\% \)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 25559

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA