YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là sai?

  • A. Fructozo có nhiều trong mật ong.
  • B. Đường saccarozo còn gọi là đường nho.
  • C. Có thể dùng dung dịch AgNO3 trong NH3 phân biệt saccarozơ và glucozơ.
  • D. Glucozo bị oxi hóa bởi duns dịch Br2 thu được axit gluconic.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 25544

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA