YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các thí nghiệm sau:

  (1) Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3 trong NH3.

  (2) Cho dung dịch KHSO4 dư vào dung dịch Mg(HCO3)2

  (3) Oxi hóa metanal bằng dung dịch AgNO3 trong NH3.

  (4) Nhỏ vài giọt HNO3 đặc vào lòng trắng trứng (anbumin).

  (5) Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch FeCl2.

  (6) Nhỏ dung dịch Br2 vào ống nghiệm đựng anilin.

  Sau phản ứng hoàn toàn, số thí nghiệm thu đuợc kết tủa là

  • A. 5.
  • B. 2.
  • C. 4.
  • D. 6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 25562

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA