YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

  • A. Kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
  • B. Sự bùng nổ của các lĩnh vực khoa học - công nghệ
  • C. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp
  • D. Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17349

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON