AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quan hệ giữa Việt Nam với EU chính thức được thiết lập khi nào?

  • A. Năm 1997
  • B. Năm 1980               
  • C. Năm 1989
  • D. Năm 1990               

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>