AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lịch sử ghi nhận năm 1960 là năm của châu Phi. Vì sao?

  • A. Tất cả các nước châu Phi đêu giành được độc lập.
  • B. Có 17 nước ở châu Phi giành được độc lập.
  • C. Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi.
  • D. Hệ thống thuộc địa của đế quốc lần lượt tan rã

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>