AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cuộc cách mạng đã đưa Ấn Độ trở thành cường quốc xuất khẩu phần mềm là:

  • A. Cách mạng dận tộc dân chủ
  • B. Cách mạng trắng
  • C. Cách mạng xanh                            
  • D. Cách mạng chất xám

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA