AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945 là:

  • A. Campuchia, Malaixia, Brunây
  • B. Miến Điện, Việt Nam, Philippin
  • C. Inđônêxia, Xingapo, Malaixia. 
  • D. Inđônêxia, Việt Nam, Lào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>