YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện

  • A. Định ước Henxinki năm 1975
  • B. Cuộc gặp không chính thức giữa Busơ và Goocbachốp tại đảo Manta (12/1989)
  • C. Hiệp định về một giải pháp toàn diện cho vấn đề Campuchia (10/1991).
  • D. Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) năm 1972

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 17357

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA