AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nền kinh tế Nhật Bản đạt được sự tăng trưởng "thần kì" vào khoảng thời gian:

  • A. Những năm 45 - 52 của thế kỉ XX.            
  • B. Những năm 73 - 80 của thế kỉ XX
  • C. Những năm 52 - 60 của thế kỉ XX
  • D. Những năm 60 - 73 của thế kỉ XX

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>