• Câu hỏi:

  Nền tảng chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1951 đến năm 2000 là

  • A. Cải thiện quan hệ với Liên Xô
  • B. Hướng về các nước châu Á.
  • C. Liên minh chặt chẽ với Mĩ
  • D. Hướng mạnh về Đông Nam Á.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC