YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nền tảng chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1951 đến năm 2000 là

  • A. Cải thiện quan hệ với Liên Xô
  • B. Hướng về các nước châu Á.
  • C. Liên minh chặt chẽ với Mĩ
  • D. Hướng mạnh về Đông Nam Á.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 17361

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA