AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Ianta được triệu tập ở đâu? Vào thời gian nào?

  • A. Tại Pháp. Từ ngày 04 đến 12 tháng 4 năm 1945
  • B. Tại Liên Xô. Từ ngày 04 đến 11 tháng 2 năm 1945
  • C. Tại Anh. Từ ngày 04 đến 12 tháng 2 năm 1945
  • D. Tại Mĩ. Từ ngày 04 đến 12 tháng 3 năm 1945

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA