AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là \({x_1} = 4\cos \left( {10t + \frac{\pi }{4}} \right)\) cm và \({x_2} = 3\cos \left( {10t - \frac{{3\pi }}{4}} \right)\) cm. Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là 

  • A. 100 cm/s.             
  • B. 50 cm/s.       
  • C. 80 cm/s.    
  • D. 10 cm/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  + Dao động xủa vật có phương trình \(x = {x_1} + {x_2} = 1\cos \left( {10t + \frac{\pi }{4}} \right)\) cm.

  + Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc có độ lớn cực đại \({\left| v \right|_{\max }} = \omega A = 10\) cm/s.

  • Đáp án A
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>