AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong dao động điều hòa, hai đại lượng nào dưới đây đồng pha với nhau?

  • A. Lực tác dụng và li độ.
  • B. Li độ và vận tốc.
  • C. Vận tốc và lực tác dụng.
  • D. Gia tốc và lực tác dụng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  F = ma ⇒ Lực tác dụng cùng pha gia tốc

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>