ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình li độ \(x = 3\cos \left( {\pi t - \frac{{5\pi }}{6}} \right)\) cm. Biết dao động thứ nhất có phương trình li độ \({x_1} = 5\cos \left( {\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)\) cm. Dao động thứ hai có phương trình li độ là

  • A. \({x_2} = 8\cos \left( {\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)\)
  • B. \({x_2} = 2\cos \left( {\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)\)
  • C. \({x_2} = 2\cos \left( {\pi t - \frac{{5\pi }}{6}} \right)\)
  • D. \({x_2} = 8\cos \left( {\pi t - \frac{{5\pi }}{6}} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có:  \(\begin{array}{l} x = {x_1} + {x_2}\\ \Rightarrow {x_2} = x - {x_1} = 8\cos \left( {\pi t - \frac{{5\pi }}{6}} \right)cm. \end{array}\)

  • Đáp án D
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41249

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Dao động điều hòa

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON