AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là A1 = 8 cm; A2 = 15 và lệch pha nhau \(\frac{\pi }{2}\). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng: 

  • A. 23 cm. 
  • B. 7 cm.         
  • C. 11 cm.     
  • D. 17 cm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  + Hai dao động vuông pha biên độ dao động tổng hợp là \(A = \sqrt {A_1^2 + A_2^2}  = 17\) cm

  • Đáp án D
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>