ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Một vật tham gia đồng thời 2 dao động:

  \(\begin{array}{l} {x_1} = 3cos\left( {5\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)\,\,cm\\ {x_2} = 3\sqrt 3 cos\left( {5\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)\,\,cm \end{array}\)

  Tìm hương trình dao động tổng hợp.

  • A. \(x= 7,9 cos(5 \pi t + \frac{41\pi}{180})\)
  • B. \(x= 7,9 cos( \pi t + \frac{41\pi}{180})\)
  • C. \(x= 7,9 cos(5 \pi t - \frac{41\pi}{180})\)
  • D. \(x= 7,9 cos( \pi t - \frac{41\pi}{180})\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có:

  \(\begin{array}{l} A = \sqrt {A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}cos\left( { - {{30}^o}} \right)} = 7,9cm\\ \tan \varphi = \frac{{{A_1}\sin {{60}^o} + {A_2}\sin {{30}^o}}}{{{A_1}cos{{60}^o} + {A_2}cos{{30}^o}}} = \tan {41^0}\\ \Rightarrow x = 7,9cos\left( {5\pi t + \frac{{41\pi }}{{180}}} \right)\,\,cm\, \end{array}\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1353

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Dao động điều hòa

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1