• Câu hỏi:

  Cho 2 dao động điều hòa: 

   

  Tìm dao động tổng hợp.

   

  • A.   cm
  • B.  cm
  • C. cm
  • D. cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: x1 và x2 vuông pha 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC