YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho 2 dao động điều hòa: 

  \(\begin{array}{l} {x_1} = 5cos\left( {2\pi t + \frac{\pi }{4}} \right)\,\,cm\\ {x_2} = 5cos\left( {2\pi t + \frac{{3\pi }}{4}} \right)\,\,cm \end{array}\)

  Tìm dao động tổng hợp.

   

  • A. \(x = 5\sqrt 2 cos\left( {2\pi t + \frac{\pi }{2}} \right)\,\,cm\)
  • B. \(x = 5\sqrt 2 cos\left( {2\pi t} \right)\,\,cm\)
  • C. \(x = 5\sqrt 2 cos\left( {2\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)\,\,cm\)
  • D. \(x = 5\sqrt 2 cos\left( {2\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)\,\,cm\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: x1 và x2 vuông pha  \( \Rightarrow x = 5\sqrt 2 cos\left( {2\pi t + \frac{\pi }{2}} \right)\,\,cm\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1350

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Dao động điều hòa

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF