MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Cho 2 dao động điều hòa: 

  \(\begin{array}{l} {x_1} = 5cos\left( {2\pi t + \frac{\pi }{4}} \right)\,\,cm\\ {x_2} = 5cos\left( {2\pi t + \frac{{3\pi }}{4}} \right)\,\,cm \end{array}\)

  Tìm dao động tổng hợp.

   

  • A. \(x = 5\sqrt 2 cos\left( {2\pi t + \frac{\pi }{2}} \right)\,\,cm\)
  • B. \(x = 5\sqrt 2 cos\left( {2\pi t} \right)\,\,cm\)
  • C. \(x = 5\sqrt 2 cos\left( {2\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)\,\,cm\)
  • D. \(x = 5\sqrt 2 cos\left( {2\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)\,\,cm\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: x1 và x2 vuông pha  \( \Rightarrow x = 5\sqrt 2 cos\left( {2\pi t + \frac{\pi }{2}} \right)\,\,cm\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1350

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Dao động điều hòa

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA