YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Vật khối lượng 400g tham gia đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương với các phương trình :

  \(\begin{array}{l} {x_1} = 3\sin \left( {5\pi t + \frac{\pi }{2}} \right){\mkern 1mu} {\mkern 1mu} cm;\\ {x_2} = 6cos\left( {5\pi t + \frac{\pi }{6}} \right){\mkern 1mu} {\mkern 1mu} cm \end{array}\)

  Vận tốc cực đại của vật là:

   

   

   

  • A. 81 cm/s
  • B. 81,7 cm/s
  • C. 81,7 m/s
  • D. 81 m/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có : 

  \(\begin{array}{l} {x_1} = 3\sin \left( {5\pi t + \frac{\pi }{2}} \right)\,\,cm = 3cos5\pi t\,\,cm\\ A = \sqrt {A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}cos{{30}^o}} = 5,2cm \end{array}\)

  Vậy: \(v_{max} = \omega. A\) = 81,7 cm/s

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1355

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Dao động điều hòa

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF