ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Vật khối lượng 400g tham gia đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương với các phương trình :

  \(\begin{array}{l} {x_1} = 3\sin \left( {5\pi t + \frac{\pi }{2}} \right){\mkern 1mu} {\mkern 1mu} cm;\\ {x_2} = 6cos\left( {5\pi t + \frac{\pi }{6}} \right){\mkern 1mu} {\mkern 1mu} cm \end{array}\)

  Vận tốc cực đại của vật là:

   

   

   

  • A. 81 cm/s
  • B. 81,7 cm/s
  • C. 81,7 m/s
  • D. 81 m/s
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có : 

  \(\begin{array}{l} {x_1} = 3\sin \left( {5\pi t + \frac{\pi }{2}} \right)\,\,cm = 3cos5\pi t\,\,cm\\ A = \sqrt {A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}cos{{30}^o}} = 5,2cm \end{array}\)

  Vậy: \(v_{max} = \omega. A\) = 81,7 cm/s

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1355

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Dao động điều hòa

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1