YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số \(f= 10 Hz\) có biên độ lần lượt là 100 mm và 173 mm, dao động thứ 2 trễ pha \(\frac{\pi}{2}\) so với dao động thứ nhất. Biết pha ban đầu của dao động thứ nhất là \(\frac{\pi}{4}\). Phương trình dao động tổng hợp là: 

   

   

   

  • A. \(x= 200cos (20 \pi t+\frac{\pi}{12})\)mm
  • B. \(x= 200cos (20 \pi t-\frac{\pi}{12})\)mm
  • C. \(x= 20cos (20 \pi t-\frac{\pi}{12})\)mm
  • D. \(x= 200cos (200 \pi t-\frac{\pi}{12})\)mm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vậy : \(x= 200cos (20 \pi t-\frac{\pi}{12})\) mm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA