ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: HCOOH; CH3COOH; HCl; C6H5OH (phenol) và pH của các dung dịch trên được ghi trong bảng sau:

  Nhận xét nào sau đây đúng?

  • A. T cho được phản ứng tráng bạc
  • B. X được điều chế trực tiếp từ ancol etylic
  • C. Y tạo kết tủa trắng với nước brom
  • D. Z tạo kết tủa trắng với dung dịch AgNO3
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Xét cùng nồng độ mol dung dịch ⇒ lực axit yếu sẽ có pH lớn hơn
  Lực axit: HCl > HCOOH > CH3COOH > C6H5OH
  ⇒ X : C6H5OH; Y : HCOOH; Z : HCl; T : CH3COOH
  ⇒ Z tạo kết tủa trắng với AgNO3 tạo AgCl

  VDOC

Mã câu hỏi: 4990

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)