YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bằng 1 phương trình hóa học, từ chất hữu cơ X có thể điều chế chất hữu cơ Y có phân tử khối bằng 60. Chất X không thể là:

  • A. HCOOCH3.
  • B. CH3OH.
  • C. C2H5OH.
  • D. CH3CHO.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  + CH3OH + CO \(\xrightarrow[]{xt;\ t^0}\) CH3COOH
  + C2H5OH + O2  CH3COOH + H2O
  + CH3CHO + \(\frac{1}{2}\)O2 \(\xrightarrow[]{Mn^{2+}}\) CH3COOH 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA