YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho 4,6 gam một ancol no, đơn chức phản ứng với CuO dư nung nóng, thu được 6,2 gam hỗn hợp X gồm anđehit, nước. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

  • A.

   10,8.     

  • B.

   21,6.

  • C. 43,2.    
  • D. 16,2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  mtăng = m[O] = 6,2 – 4,6 = 1,6g

  n[O] = nancol = nandehit = 0,1 mol

  Mancol = 4,6 : 0,1 = 46 ⇒ C2H5OH

  ⇒ nAg = 2 nancol = 0,2 ⇒ m = 21,6g

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117298

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON