ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi oxi hóa 2,9 gam anđehit X ta thu được 4,5 gam axit cacboxylic tương ứng. Biết hiệu suất phản ứng là 100%. Vậy công thức của X là?

  • A. CH3CHO.
  • B. CH2(CHO)2.
  • C. OHC-CHO.
  • D. C2H4(CHO)2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chênh lệch khối lượng chính mà mO = 4,5 - 2,9 = 1,6 ⇒ nO = 0,1.
  Xét trường hợp X đơn chức:
  MX = 29 ⇒ không thỏa mãn.
  Với X có 2 chức, nX = 0,1 : 2 = 0,05 mol ⇒ MX = 58.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4994

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON