YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho 8,04 gam hỗn hợp hơi gồm anđehit axetic và axetilen tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong môi trường NH3 thu được 55,2 gam kết tủa. Cho kết tủa này vào dung dịch HCl dư, sau khi kết thúc phản ứng còn lại m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là:

  • A. 55,2.
  • B. 80,36.
  • C. 61,78.
  • D. 21,6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(CH_3CHO\xrightarrow{+AgNO_3}2Ag\xrightarrow{+HCl}\) Không tan
  \(C_2H_2\xrightarrow{+AgNO_3}Ag_2C_2\xrightarrow{+HCl}AgCl\downarrow+C_2H_2\uparrow\)
  Gọi \(n_{CH_3CHO}=x;\ n_{C_2H_2}=y\Rightarrow \left\{\begin{matrix} 44x+26y=8,04\\ 2180x+240y=55,2 \end{matrix}\right.\Rightarrow \left\{\begin{matrix} x=0,1\\ y=0,14 \end{matrix}\right.\)
  Chất rắn gồm 0,2 mol Ag và 0,28 mol AgCl.
  ⇒ m = 61,78g.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA