ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho 3,6 gam axit cacboxylic đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức phân tử của X là:

  • A. CH3COOH.
  • B. HCOOH.
  • C. C2H3COOH.
  • D. C2H5COOH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tổng quát ta có: H+ + OH- → H2O
  ⇒ Theo ĐLBTKL ta có: \(m_{H_2O} = m_X + m_{bazo} - m_{muoi} = 1,08\ g\)
  ⇒ \(n_{H_2O} =0,06\) mol < \(n_{OH^-}\) ban đầu ⇒ bazo dư, axit hết
  ⇒ \(n_X = n_{H_2O} =0,06\) mol
  ⇒ \(M_X=60\ g \Rightarrow CH_3COOH\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA