YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ phản ứng: C2H2 → X → CH3COOH.

  Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng. X là chất nào sau đây?

  • A.

   CH3COONa.      

  • B.

   HCOOCH3.

  • C. CH3CHO.    
  • D. C2H5OH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117288

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF