YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dung dịch axit axetic phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

  • A.

   NaOH, Cu, NaCl.    

  • B.

   Na, NaCl, CuO.

  • C. Na, CuO, HCl.       
  • D. NaOH, Na, CaCO3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117287

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF