YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic đơn chức, đồng đẳng kế tiếp. Cho 5,4 gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaHCO3 dư, thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc). Công thức của hai axit trong X là

  • A.

   C3H7COOH và C4H9COOH.

  • B.

   CH3COOH và C2H5COOH.

  • C.

   C2H5COOH và C3H7COOH.

  • D. HCOOH và CH3COOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  H+ + HCO3- → CO2 + H2O

  ⇒ nX = nH+ = nCO2 = 0,1 mol

  MX = 5,4 : 0,1 = 54

  ⇒ X gồm: HCOOH(46); CH3COOH(60)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117299

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON