YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong số các chất: etyl clorua, anđehit, axetic, axit axetic, phenol, ancol etylic. Có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường?

  • A. 2.
  • B. 4.
  • C. 5.
  • D. 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các chất tác dụng được với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường là: axit axetic, phenol.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA