YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho các chất: (1) etanol; (2) phenol; (3) axit acrylic; (4) axit axetic; (5) axit propanoic; (6) ancol benzylic; (7) axit fomic; (8) etanal; (9) nước; (10) axit oxaliC. Tính axit biến đổi như sau:

  • A.

   (6) < (1) < (8) < (9) < (10) < (5) < (4) < (7) < (3) < (2)

  • B.

   (8) < (1) < (6) < (9) < (2) < (5) < (4) < (7) < (3) < (10)

  • C.

   (8) < (1) < (6) < (9) < (2) < (5) < (4) < (7) < (10) < (3)

  • D. (8) < (1) < (6) < (9) < (2) < (7) < (4) < (5) < (3) < (10)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117300

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON