AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X thu được a mol H2O. Mặt khác, cho a mol hỗn hợp X tác dụng với NaHCO3 thu được 1,4a mol CO2. % khối lượng của axit có phân tử khối nhỏ hơn trong hỗn hợp X là?

  • A. 35,8%.
  • B. 43,4%.
  • C. 26,4%.
  • D. 27,3%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dễ thấy cả 2 axit đều có 2 H ⇒ HCOOH và HOOC-COOH.
  Đặt số mol 2 chất là x và y, đặt a = 1 thì
  x + y = 1
  x + 2y = 1,4
  ⇒ x = 0,6; y = 0,4
  ⇒ % mHCOOH = 43,4%

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>