YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho phản ứng: 2C6H5-CHO + KOH → C6H5-COOK + C6H5-CH2-OH.

  Phản ứng này chứng tỏ C6H5-CHO

  • A.

   vừa thể hiện tính oxi hoá, vừa thể hiện tính khử.

  • B.

   không thể hiện tính khử và tính oxi hoá.

  • C.

   chỉ thể hiện tính oxi hoá.

  • D. chỉ thể hiện tính khử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117292

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON