AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các chất sau: axetilen; axit fomic; fomandehit; phenyl fomat; glucozơ; andehit axetic; metyl axetat; natri fomat; axeton. Số chất có thể tham gia phản ứng tráng gương là:

  • A. 9.
  • B. 6.
  • C. 7.
  • D. 8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chất tham gia phản ứng tráng gương phải có nhóm CHO trong phân tử. Các chất đó là: axit fomic; fomandehit; phenyl fomat; glucose; andehit axetic; natri fomat.
  ⇒ Có 6 chất thỏa mãn.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>