YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho tứ diện ABCD có AD vuông góc mặt phẳng (ABC); AC=AD=4; AB=3; BC=5. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (BCD).

  • A.  \(d\left( {A,(BCD)} \right) = \frac{6}{{\sqrt {34} }}\)
  • B. \(d\left( {A,(BCD)} \right) = \frac{{12}}{{\sqrt {34} }}\)
  • C.  \(d\left( {A,(BCD)} \right) = \frac{{4}}{{\sqrt {34} }}\)
  • D.  \(d\left( {A,(BCD)} \right) = \frac{{3}}{{\sqrt {34} }}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   

  Dễ thấy tam giác ABC vuông tại A

  Nên: \({S_{ABC}} = \frac{1}{2}AB.AC = 6\)

  \({V_{D.ABC}} = {S_{ABC}}.DA{\rm{ }} = {\rm{ }}8 = {V_{A.BCD}}\)

  Xét tam giác BCD ta có: \(BC = BD = 5;DC = 4\sqrt 2\)  

  Gọi M là trung điểm của DC thì:

  \(BM \bot DC \Rightarrow BM = \sqrt {17}\)

  \(\Rightarrow {S_{BCD}} = \frac{1}{2}BM.DC = 2\sqrt {34}\)

  \(\Rightarrow d\left( {A,\left( {DBC} \right)} \right) = \frac{{3.{V_{A.DBC}}}}{{{S_{DBC}}}} = \frac{{12}}{{\sqrt {34} }}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1659

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối đa diện

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON