YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Biết thể tích của khối lăng trụ ABC.A'B'C' bằng V. Tính thể tích \(V_1\) tứ diện A'ABC' theo V.

  • A.  \(V_1=\frac{V}{4}\)
  • B.  \(V_1=2V\)
  • C.  \(V_1=\frac{V}{2}\)
  • D.  \(V_1=\frac{V}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

   

  Ta có \({S_{ABC}} = {S_{A'B'C'}} \)

  \(\Rightarrow {V_{CA'B'C'}} = {V_{C'ABC}}\)

  Mà ta lại có ACC'A’ là hình bình hành nên:

  \(d\left( {C,\left( {ABC'} \right)} \right) = d\left( {A',\left( {ABC'} \right)} \right)\)

  \(\Rightarrow {V_{C.ABC'}} = {V_{A.ABC'}} \)

  \(\Rightarrow {V_{B.A'B'C'}} = {V_{C'.ABC}} = {V_{A'.ABC'}}\)

  \(\Rightarrow {V_{A'.ABC'}} = \frac{V}{3}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 1658

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối đa diện

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON