YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Biết thể tích của khối lăng trụ ABC.A'B'C' bằng V. Tính thể tích \(V_1\) tứ diện A'ABC' theo V.

  • A.  \(V_1=\frac{V}{4}\)
  • B.  \(V_1=2V\)
  • C.  \(V_1=\frac{V}{2}\)
  • D.  \(V_1=\frac{V}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

   

  Ta có \({S_{ABC}} = {S_{A'B'C'}} \)

  \(\Rightarrow {V_{CA'B'C'}} = {V_{C'ABC}}\)

  Mà ta lại có ACC'A’ là hình bình hành nên:

  \(d\left( {C,\left( {ABC'} \right)} \right) = d\left( {A',\left( {ABC'} \right)} \right)\)

  \(\Rightarrow {V_{C.ABC'}} = {V_{A.ABC'}} \)

  \(\Rightarrow {V_{B.A'B'C'}} = {V_{C'.ABC}} = {V_{A'.ABC'}}\)

  \(\Rightarrow {V_{A'.ABC'}} = \frac{V}{3}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1658

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối đa diện

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON