YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho khối tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Gọi B’, C’ lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC. Tính thể tích V của khối tứ diện AB’C’D theo a.

  • A.  \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{{48}}\)
  • B.  \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 2 }}{{48}}\)
  • C.  \(V = \frac{{{a^3}}}{{24}}\)
  • D.  \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 2 }}{{24}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khối tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a có thể tích là:

  \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 2 }}{{12}}\)

  Ta có: 

  \(\frac{{{V_{AB'C'D'}}}}{{{V_{ABCD}}}} = \frac{{AB'}}{{AB}}.\frac{{AC'}}{{AC}}.\frac{{AD}}{{AD}} = \frac{1}{4} \)

  \(\Rightarrow {V_{AB'C'D}} = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{{48}}.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1656

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối đa diện

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF