YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho khối tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Gọi B’, C’ lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC. Tính thể tích V của khối tứ diện AB’C’D theo a.

  • A.  \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{{48}}\)
  • B.  \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 2 }}{{48}}\)
  • C.  \(V = \frac{{{a^3}}}{{24}}\)
  • D.  \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 2 }}{{24}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khối tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a có thể tích là:

  \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 2 }}{{12}}\)

  Ta có: 

  \(\frac{{{V_{AB'C'D'}}}}{{{V_{ABCD}}}} = \frac{{AB'}}{{AB}}.\frac{{AC'}}{{AC}}.\frac{{AD}}{{AD}} = \frac{1}{4} \)

  \(\Rightarrow {V_{AB'C'D}} = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{{48}}.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1656

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối đa diện

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF