YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên tạo với mặt phẳng bằng 450. Hình chiếu của a trên mặt phẳng (A’B’C’) trùng với trung điểm của A’B’. Tính thể tích V của khối lăng trụ theo a.

  • A.  \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{2}\)
  • B.  \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{8}\)
  • C.  \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{16}\)
  • D.  \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{24}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   

  Gọi H là trung điểm của A’B, theo đề ta suy ra: 

  \(AH \bot \left( {A'B'C'} \right)\)

  \(\Rightarrow \widehat {AA'H} = {45^0}\) khi đó: 

  \(AH = A'H.\tan {45^0} = \frac{a}{2}.\)

  Vậy: \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{8}\).

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 1653

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối đa diện

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON