YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp đều S.ABCD có AC = 2a, mặt bên (SBC) tạo với mặt đáy (ABCD) một góc 450 . Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.​

  • A.  \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 2 }}{3}\)  
  • B.  \(V = {a^3}\sqrt 2\) 
  • C.  \(V = \frac{{{a^3}}}{2}\)
  • D. \(V = \frac{{2\sqrt 3 {a^3}}}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi x là độ dài cạnh góc vuông

  \(\Rightarrow {x^2} + {x^2} = 4{a^2} \Rightarrow x = a\sqrt 2 \)

  \(\Rightarrow OM = \frac{{a\sqrt 2 }}{2}\)

  Ta có:  \(SO = OM.\tan {45^0} = \frac{{a\sqrt 2 }}{2}\)

  Vậy: \(V = \frac{1}{3}.2{a^2}.\frac{{a\sqrt 2 }}{2} = \frac{{{a^3}\sqrt 2 }}{3}.\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 1651

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối đa diện

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON