YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chất X đơn chức có công thức phân tử C3H6O2. Cho 7,4 gam X vào dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng đến phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 6,8 gam chất rắn khan. Công thức của X là 

  • A. HCOOC2H5
  • B. CH3CH2COOH
  • C. CH2COOCH3
  • D. HOC2H4CHO

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nX = 0,1 mol  

  Chất rắn khan sau phản ứng là muối  n muối = nX =  0.1 

  Mmuối = 68

  → Muối là cần tìm :HCOONa 

  → công thức X : HCOOC2H5

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 76134

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON