ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tỉ khối hơi của este no, đơn chức, mạch hở X so với không khí bằng 2,5517. Công thức phân tử của X là 

  • A. C2H4O2
  • B. CH2O2
  • C. C3H6O2
  • D. C4H8O2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  dX/29  = 2,5517 → MX = 2,5517.29  = 73,9993
  Vậy công thức phân tử của X là C3H6O2

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 76121

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON