ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hóa tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? 

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  MX = 100 → chỉ có este X thỏa mãn là C5H8O2
  Thủy phân X cho anđehit → liên kết π nằm ở gốc ancol, este dạng …COOCH=C… 
  ⇒ Các công thức cấu tạo thỏa mãn gồm: HCOOCH=CHCH2CH3 (1); HCOOC=C(CH3)CH3 (2); CH3COOCH=CHCH3; C2H5COOC=CH2 (4). 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 76159

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON