YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Este nào thủy phân trong môi trường axit thu được hỗn hợp 2 chất đều tham gia phản ứng tráng bạc? 

  • A. CH3COOCH3  
  • B. HCOOCH2CH=CH2 
  • C. CH3COOCH=CH
  • D. HCOOCH=CHCH3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Este HCOOCH=CHCH3 thủy phân cho 2 chất đều tham gia phản ứng tráng bạc

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 76166

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON