ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 1,32 gam một este X thu được 1,344 lít CO2 (ở đktc) và 1,08 gam nước. Khi đun nóng m gam X với dung dịch NaOH dư đến phản ứng hoàn toàn thu được 41m/44 gam muối. Công thức cấu tạo của X là 

  • A. CH3COOCH3
  • B. HCOOCH2C2H5
  • C. CH3COOC2H5
  • D. C2H5COOCH3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Có số mol CO2 = H2O = 0,06 ⇒ este no đơn chức mạch hở CnH2nO2 
   mO = meste – mCO2 - mH2O = 0,48 (g)  
  ⇒  nO = 0,03 ⇒ neste = 0,015 (mol) 
  n = nCO2/ neste = 4 ⇒ C4H8O2  
  RCOOR’ +NaOH   →  RCOONa +R’OH 
       m                                          41m/44            (mol) 
  ⇒  (R+44+23)/Meste = 41/44 ⇒  R=15  
  Do đó CT: CH3COOC2H

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 76139

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF